Cotxe
Taxa de grua 173,00 €
Preu per hora al dipòsit 2,50 €
Preu per dia al dipòsit 25,00 €
Preu per mes al dipòsit 250,00 €

 

Motocicleta
Taxa de grua 77,00 €
Preu per hora  al dipòsit 0,90 €
Preu per dia al dipòsit 9,00 €
Preu per mes al dipòsit 90,00 €
Camió
Taxa de grua 212,00 €
Preu per hora al dipòsit 4,90 €
Preu per dia al dipòsit 49,00 €
Preu per mes al dipòsit 490,00 €

 

Bicicleta
Taxa de grua 51,00 €
Preu per hora al dipòsit 0,50 €
Preu per dia al dipòsit 5,00 €
Preu per mes al dipòsit 50,00 €
Hora o fracció             85,54 €

 

 

Taxa de grua 0,00 €

Estada al dipòsit (fins a 10 dies)

0,00 €

 

 

Taxa de grua 0,00 €
   


 

 

Turismes i furgonetes 74,00 €
Motos, ciclomotors 35,00 €
Camions, autocars 90,00 €
Bicicletes i altres similars 23,00 €

 

 

Desenganxament / Inici de grua 60%
Trasllat a dipòsit finalista 50%

 

Per a més informació, consulteu l'ordenança fiscal 3.1. per la qual es regulen les taxes de serveis generals.