Disseny accessible

L'Ajuntament de Barcelona vol posar a l'abast de la ciutadania un web amb un disseny accessible per tal que el nombre màxim possible de persones puguin arribar a la informació que s'hi transmet, independentment de les limitacions pròpies de cada persona o de les que es derivin del context d'ús. Amb aquest principi, es vol beneficiar tant les persones que tenen algun tipus de disminució o una edat avançada com les que hi volen accedir des de qualsevol tipus de dispositiu o tecnologia.

Per assolir aquest objectiu, es tenen en compte les pautes d'accessibilitat WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines versió 1.0) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibilitty Initiative), pertanyent al W3C (World Wide Web Consortium). En concret, es vol que tots els llocs web de l'Ajuntament de Barcelona compleixin les pautes de prioritat 1 que siguin aplicables, totes les pautes de prioritat 2 que siguin aplicables i un subconjunt de les pautes de prioritat 3.


Mida del text

El disseny accessible permet que l'usuari pugui ajustar els tipus de lletra a la mida que li convingui. Aquesta acció es pot dur a terme de diferents maneres segons el navegador web que s'utilitzi. A continuació es mostren les rutes de menú on es troba aquesta funcionalitat:

 • Firefox. Visualitza > Mida del text > Augmenta/Redueix
 • Explorer. Visualitza > Mida del text > Més gran
 • Explorer mobile. Ver > Zoom > Més gran
 • Konkeror. Visualitza > Augmenta la font / Minva la font
 • Opera. Visualitza > Zoom > %
 • Safari. View > Make text bigger


Disseny visual

El disseny accessible té en compte que el disseny visual es pugui desactivar i es pugui accedir al contingut en format d'una sola columna amb lletres negres sobre fons blanc (segons la configuració per defecte de la majoria de navegadors gràfics). D'altra banda, també hi ha navegadors web que permeten seleccionar un full d'estil personal, per tal d'adaptar la presentació a les necessitats de l'usuari.


Dreceres de teclat

Les dreceres de teclat són un sistema de navegació que permet visitar aquest lloc web utilitzant el teclat d'una manera ràpida. Mitjançant aquestes dreceres, s'enllaça amb les seccions i les utilitats principals de la pàgina web.

 1. Inici
 2. Missió
 3. Serveis
 4. Dipòsits municipals
 5. Recuperar el vehicle
 6. Tramitació
 7. Tarifes
 8. Cessió de vehicles

Per utilitzar dreceres de teclat en sistemes basats en Microsoft Windows, s'utilitza la combinació de tecles ALT + tecla d'accés ràpid o ALT + tecla d'accés ràpid + tecla de retorn. En sistemes basats en el sistema operatiu MacOS, es pot utilitzar la combinació CONTROL + tecla d'accés ràpid. En altres sistemes, es pot utilitzar la combinació ALT + majúscules + tecla d'accés ràpid.