• Al mateix dipòsit podreu sol·licitar accedir al vehicle per agafar la vostra documentació i presentar-la a la finestra d’atenció al ciutadà.

 • Les primeres 4 hores, des del moment de l’ingrés en el dipòsit i sempre dins del mateix dia, estan exemptes de pagament.A partir de 10 hores (fins a 24 hores) es cobrarà la tarifa d'un dia.
 • En cas d'haver efectuat el pagament online, disposareu de 4 hores addicionals i gratuïtes.

 • Passats 60 dies des de l'ingrés del vehicle, aquest entraria en situació d’abandonament i es procediria al desballestament del vehicle si aquest no fos retirat.
 • Un cop notificat al propietari, disposareu d’un termini aproximat de 30 dies més.


 • No, si sou un ciutadà amb residència a Espanya. El que sí que és obligatori és pagar la tarifa de retirada de la grua.
 • No obstant, si pagueu la multa en el moment de procedir a la recollida del vostre vehicle, i si esteu encara dins del període de pagament voluntari,  us podreu beneficiar d’un 50% de descompte.
 • Els ciutadans sense residència a Espanya sí que estan obligats a abonar la multa en el moment de la retirada del vehicle, amb el descompte del 50%, si encara es troben dins del període de pagament voluntari.

 • No. Els recursos es fan a l’Ajuntament de Barcelona o a les seus de Districte.
 • Al dipòsit on tramita la sortida podreu demanar els impresos per fer-ho i les adreces on ho podeu presentar o enviar.
 • L’Ajuntament, per diversos esdeveniments, obres, actes esportius o lúdics de la ciutat de Barcelona, té la potestat de moure els vehicles i objectes que siguin necessaris per la realització dels actes, segons recull les Ordenances Municipals.

 • En primer lloc heu de demanar el corresponent permís d’ocupació d’un espai públic a una seu de Districte de l’Ajuntament.
 • Posteriorment, amb el permís ja concedit, haureu de passar per un dels dipòsits municipals, i allà us faran el corresponent cobrament, en funció de la previsió de vehicles a moure per part de la grua.
 • Finalment, un cop realitzats els moviments, us faran la factura definitiva, en base al temps utilitzat i els vehicles moguts.

 • Si el vehicle que ja no voleu es troba al carrer, podeu fer la cessió en favor de l’Ajuntament en lloc d’abandonar-lo i nosaltres ens encarreguem de tot, gratuïtament, desballestament i baixa a la DGT. Cessió de vehicles.

 • Si heu cedit el vehicle en favor de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva destrucció i voleu tramitar la T-Verda, heu de sol·licitar el Certificat de Destrucció. El podeu demanar en el moment d’efectuar la cessió del vehicle als Dipòsits Municipals. També podeu realitzar el tràmit presencial als Punts d’Atenció Ciutadana de B:SM amb cita prèvia, trucant al telèfon d'informació del Servei de Grua Municiapl (937065250) o escrivint a l’adreça de correu electrònic abandonaments@bsmsa.cat.
 • El certificat de destrucció es podrà recollir als Dipòsits Municipals als 15 dies de la sol·licitud. 
 • Per a més informació sobre els requisits i la tramitació de la T-Verda podeu consultar la pàgina web de l’AMB.

 • En cas de que el vostre vehicle hagi estat ingressat en un dipòsit concret, caldrà que presenteu la vostra reclamació en aquest mateix dipòsit.
 • En cas de que hagi estat mogut a causa de la realització d’un esdeveniment, podreu presentar la vostra reclamació a qualsevol dels dipòsits municipals.
 • Disposeu de cinc dies per fer la reclamació a partir de la sortida / moviment.


 • Els nostres dipòsits de BadajozJoan Miró disposen d’ascensors per accedir a les zones d’atenció al ciutadà. Al dipòsit de Sant Genís, el nostre personal us ajudarà a accedir a la zona d’atenció al ciutadà.