Ha retirat la grua el meu vehicle?

Introduïu la matrícula del vehicle per saber si ha estat retirat per la grua.

El Servei Municipal de Grua contribueix a garantir el nivell de disciplina viària i una mobilitat segura, eficient i sostenible, millorant la qualitat de vida de les persones.

Quote close


Smou